Towary przewożone z zagranicy – przepisy celne

28 lutego 2022 0 Comments

Ustawa o Taryfie Celnej z 1930 r. jest jednym z najważniejszych światowych przepisów celnych. Pozwala na nałożenie ceł i dotacji na towary wysyłane z innych krajów. W 2016 roku Stany Zjednoczone importują z zagranicy produkty o wartości 2,4 biliona dolarów. W 2017 r. Stany Zjednoczone wyeksportowały również produkty o wartości 2,5 biliona dolarów, co stanowi …

Przepisy celne w transporcie morskim

28 lutego 2022 0 Comments

Kwestia przepisów celnych w transporcie morskim jest gorącym tematem wśród światowych branż spedycyjnych i transportowych. Niektóre powody, dla których należy je włączyć do systemu, to zapewnienie, że wszyscy przestrzegają zasad i przepisów, zapewnienie bezpieczeństwa towarów i ochrona bezpieczeństwa narodowego. Chociaż są one ważne, czasami kraje uciekają się do korzystania z taryf celnych, aby zniechęcić do …

Aktualne przepisy celne w transporcie

28 lutego 2022 0 Comments

Taryfy celne to podatki, które kraje pobierają od towarów importowanych do ich kraju. Zasady ONZ dotyczące taryf celnych dodatkowo komplikują handel międzynarodowy, co może prowadzić do poważnych problemów dla przedsiębiorstw. Głównym celem tego projektu jest przeanalizowanie aktualnych taryf nałożonych przez większość krajów i przeanalizowanie, czy taryfy te są dobrze zaprojektowane, czy nie. Projekt ma również …

Przepisy celne w transporcie

28 lutego 2022 0 Comments

Taryfy celne są stosowane do towarów przywożonych do kraju z innego kraju. W krajach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada i Francja ma zapobiegać przemytowi i chronić krajowych producentów. W ciągu ostatnich kilku lat taryfy celne rosły w znacznym tempie i obecnie stanowią jedną piątą przychodów z handlu światowego. We Francji istnieje również cło na cukier, …

Transport a przepisy celne

28 lutego 2022 0 Comments

Przepisy transportowe i celne są ważne dla przepływu produktów. Pomagają utrzymać dobrą kondycję handlu, prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Regulacje w tym kontekście często odwołują się do listy wymogów lub zakazów regulujących sposób transportu towarów do kraju lub regionu na określonej trasie. Celem jest właściwe zarządzanie i kontrola przepływu towarów z jednego kraju lub regionu …