Przepisy celne w transporcie morskim

28 lutego 2022 0 Comments

Kwestia przepisów celnych w transporcie morskim jest gorącym tematem wśród światowych branż spedycyjnych i transportowych.

Niektóre powody, dla których należy je włączyć do systemu, to zapewnienie, że wszyscy przestrzegają zasad i przepisów, zapewnienie bezpieczeństwa towarów i ochrona bezpieczeństwa narodowego.

Chociaż są one ważne, czasami kraje uciekają się do korzystania z taryf celnych, aby zniechęcić do handlu z niektórymi krajami.

Obecnie kraje mają bardziej rygorystyczne przepisy celne dotyczące transportu morskiego. Jednak w miarę jak gospodarka światowa staje się coraz bardziej powiązana, istnieje potrzeba ograniczenia zakresu regulacji w celu zwiększenia handlu i rozwoju gospodarczego.

Taryfy celne są ustalane przez każdy kraj w oparciu o jego preferencje i potrzeby w celu zwiększenia dochodów. Zależą one głównie od eksportu i importu, a także od tego, jak blisko kraj znajduje się w stosunku do innych krajów pod względem umów handlowych.

Taryfy celne to podatki celne nakładane na towary importowane. Mogą być stosowane jako część całkowitej wartości celnej lub dla określonych kategorii, takich jak pojazdy lub produkty roślinne.

Cła są również nazywane taryfami celnymi, opłatami dochodowymi, cłami importowymi, cłami ad valorem, podatkami handlowymi i najczęściej sprawiedliwymi taryfami.

Podczas gdy Stany Zjednoczone mają kilka niskich stawek na niektóre produkty, których nie wytwarzają w kraju, Ameryka wymaga od wszystkich eksporterów odprawy przesyłek za pośrednictwem złożonej sieci magazynów i zakładów przetwórczych przed opuszczeniem terytorium celnego Stanów Zjednoczonych, które jest znacznie bardziej rygorystyczne niż w innych krajach, takich jak Kanada lub Australia, które nie mają takiego wymogu, ale nadal są konkurencyjne, ponieważ mają niższe cła na niektóre towary, a na inne pobierają wysokie opłaty.

W sektorze transportu morskiego wprowadzono taryfy celne, aby zapewnić uczciwy handel i nie utrudniać handlu międzynarodowego. W zależności od tego, skąd eksportowane są towary, obowiązują różne przepisy.

Wprowadzenie: W sektorze transportu morskiego wprowadzono taryfy celne, aby zapewnić uczciwy handel i nie utrudniać handlu międzynarodowego. W zależności od tego, skąd eksportowane są towary, obowiązują różne przepisy.

Nie powinniśmy myśleć o tych taryfach celnych jako o zastępstwie opłat transportowych. Zapewniają jedynie pomoc spedytorom, którzy muszą uiścić opłatę za wysyłkę międzynarodową.

Taryfa celna na świecie jest skomplikowana. Różni się w zależności od kraju iw dużej mierze zależy od importowanych towarów. Na przykład w Stanach Zjednoczonych taryfa celna na dany towar wynosi 12%.

Złożone są również przepisy dotyczące transportu morskiego. Międzynarodowa społeczność żeglugowa musi przestrzegać wielu zasad i przepisów regulujących każdy aspekt transportu (zarówno frachtu, jak i pasażerów). Istnieje wiele krajów, które mają własne strategie kontrolowania przesyłek ze względów bezpieczeństwa narodowego lub w celu uniknięcia przemytu lub ustalania cen.

Aby poradzić sobie z rosnącym natężeniem transportu morskiego, ostatnio nastąpiła zmiana w kierunku bardziej zaawansowanych przepisów celnych. Te przepisy celne mają na celu zachęcanie do uczciwej konkurencji między narodami i zapewnienie, że handel międzynarodowy nie będzie utrudniany.

Taryfy celne to zarówno podatki, jak i bariery handlowe, pobierane od frachtu przez organ celny kraju importującego. Wysokość taryf może się różnić w zależności od rodzaju towaru lub kraju docelowego. Średnio taryfy w krajach Unii Europejskiej są wyższe niż w innych krajach.

Aby uniknąć płacenia wysokich taryf celnych, handlowcy mogliby korzystać ze statku wycieczkowego, który nie wymaga żadnych kontroli ani formalności przy przekraczaniu granic państwowych.